Opći uvjeti poslovanja

OPĆI UVJETI

Potvrdom rezervacije putnik potvrđuje da je upoznat s ovim općim uvjetima, da ih je prethodno proučio te ih u cijelosti prihvaća. Na taj način sve navedeno u ovim općim uvjetima postaje pravna obveza kako za putnika tako i za Numero Uno agenciju.

Za potvrdu rezervacije smještaja potrebno je uplatiti akontaciju od 30% ukupne cijene smještaja a ostatak iznosa plaća se u agenciji na dan dolaska.

Mogućnosti plaćanja su: bankovna doznaka ili gotovinsko plaćanje.

Prilikom rezervacije putnik je dužan dati sve podatke koje zahtijeva postupak rezervacije.

 

CIJENA SMJEŠTAJA

Cijena smještaja navedena na web stranici uključuje osnovnu uslugu kako je navedeno u rezervaciji. Posebne usluge su one usluge koje nisu uključene u cijenu smještaja te su u cjeniku navedene kao dodatne usluge i ostvarive su uz prethodnu najavu pa ih stoga putnik dodatno plaća. Posebne usluge potrebno je navesti prilikom rezervacije.

Cijene smještaja objavljene su u EUR te formirane prema domaćoj valuti KUNA i to prema fiksnom tečaju koji iznosi 7,50 Kn. Agencija zadržava pravo promjene objavljenih cijena u slučaju promjene cijena smještaja od strane pružatelja usluga ili veće promjene tečaja.

Ukoliko u rezervirani smještaj dođe više osoba nego što je naznačeno na putnim dokumentima (voucher) pružatelj usluga ima pravo uskratiti smještaj nenajavljenim putnicima ili prihvatiti sve putnike uz nadoplatu nenajavljenih osoba na licu mjesta.

Objavljene cijene su rezultat ugovora agencije i partnera i ne moraju odgovarati cijenama istaknutim na licu mjesta u destinaciji gdje gost boravi.

 

PUTNA DOKUMENTACIJA 

Potvrda o zaprimljenoj akontaciji sa detaljima rezervacije šalje se gostu e-mailom te služi kao VOUCHER i potrebno ju je uručiti osoblju Numero Uno agencije na dan dolaska.

 

OPIS OBJEKATA I KATEGORIJA

Ponuđeni smještajni kapaciteti opisani su prema službenoj kategorizaciji Republike Hrvatske važećoj u trenutku njihovog objavljivanja na web stranici prema podacima koje su vlasnici objekata dostavili Numero Uno agenciji. 
Opremljenost, udobnost te druge usluge u ponudi apartmana pod nadzorom su državnog inspektorata, a standardi smještaja i usluga su različiti i nisu usporedivi. Numero Uno agencija ne odgovara u slučaju objavljenih netočnih podataka dobivenih od strane vlasnika smještajnih kapaciteta.

 

SMJEŠTAJ U APARTMANE 

Smještaj u rezervirani objekt moguć je iza 14 h na dan početka korištenja usluge, a isti se treba napustiti do 10,00 h na dan završetka korištenja usluga. 
Dolazak iza 20,00 h potrebno je unaprijed najaviti. 
Kućni ljubimci dozvoljeni su samo u pojedinačnim slučajevima i uz doplatu te obaveznu prethodnu najavu. 
Smještaj mogu koristiti samo putnici koji su se u rezervirani objekt prijavili.

 

ODUSTAJANJE OD PUTOVANJA

U slučaju da putnik želi promjeniti ili otkazati rezervaciju učinjenu prema njegovom zahtjevu mora to učiniti pismeno. Pod promjenom se smatra promjena broja osoba ili datuma početka i/ili završetka korištenja usluge najkasnije 30 dana prije početka korištenja usluge.

Promjena rezervacije ukoliko je moguća biti će učinjena besplatno. U slučaju da promjena nije moguća te ako putnik zbog toga odustane od potvrđene rezervacije primjenjuju se dolje navedeni uvjeti otkaza rezervacije.

Promjena smještajne jedinice i svaka promjena unutar 30 dana prije početka rezervacije te tijekom korištenja rezervacije smatra se otkazom rezervacije. U slučaju otkaza fiksno potvrđene rezervacije smještaja, datum primitka pismenog otkaza predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova.

Ukoliko putnik otkaže rezervaciju Numero Uno agencija od ukupne cijene rezervacije zadržava:

- do 30 dana prije početka korištenja usluge, 10 % od ukupne cijene rezervacije

- od 29 do 20 dana prije početka korištenja usluge, 30% od ukupne cijene rezervacije

- od 19 do 0 dana prije početka korištenja usluge zadržavamo 100 % uplaćenog iznosa

Ukoliko putnik u rezervirani smještaj ne dođe do ponoći na dan početka pružanja usluge, a nije unaprijed javio agenciji ili pružatelju usluga, "no show", rezervacija se smatra otkazanom te Numero Uno agencija zadržava 100% uplaćenog iznosa.

Putnici su obvezni posjedovati valjane osobne putne isprave. Nevaljane isprave, koje imaju za posljedicu odustajanje od putovanja, a ukoliko bi zbog takvog propusta putnika Numero Uno agencija pretrpila dodatnu štetu, putnik je dužan istu nadoknaditi. 
Ako putnik koji otkaže putovanje nađe novog korisnika iste rezervacije Numero Uno zaračunava samo troškove uzrokovane zamjenom.

 

OTKAZ REZERVACIJE OD STRANE Numero Uno agencije

Numero Uno agencija zadržava pravo promjene rezervacije ako nastanu izvanredne ili nepredviđene okolnosti koje se ne mogu izbjeći ili otkloniti (viša sila).

Rezervirani smještaj može se zamijeniti samo uz prethodnu obavijest putniku i to smještajem iste ili više kategorije i po cijeni smještaja po kojoj je putnik potvrdio rezervaciju. Ukoliko se putnik ne složi sa ponuđenim zamjenskim smještajem Numero Uno agencija će izvršiti povrat novca uplaćenog za rezervaciju.

 

REKLAMACIJE

U interesu je putnika da svoj prigovor pokuša riješiti odmah u odredištu. Ukoliko ni nakon prigovora ne bude poboljšanja, putnik mora tražiti potvrdu iz koje se vidi da usluga nije pružena, odnosno da nije pružena na način kako je ugovoreno. Potvrdu putnik mora priložiti pismenoj reklamaciji. 
Pisanu reklamaciju putnik je dužan uložiti u roku od 8 dana nakon završetka putovanja. 
Ukoliko putnik uloži pismenu reklamaciju nakon toga roka, Numero Uno agencija takvu reklamaciju nije dužna uzeti u obzir. 
Pružatelj smještaja je dužan donjeti pismeno rješenje na ovaj prigovor u roku od 14 dana po primitku prigovora, a može odgoditi rok rješenja o pritužbi za dodatnih 14 dana zbog prikupljanja informacija. 
Pružatelj smještaja će rješavati samo one pritužbe koje se nisu mogle otkloniti na mjestu odmora. 
Dok postupak rješenja traje, a ukupno najviše 14 odnosno 28 dana nakon ulaganja prigovora, putnik se neopozivo odriče posredovanja bilo koje druge osobe ili neke druge institucije kao i davanja informacija u medije. Isto tako se putnik odriče prava na tužbu. 
Najviši iznos nadoknade po prigovoru može doseći iznos reklamiranog djela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos. 
Numero Uno agencija  i putnik će sporove nastojati razriješiti sporazumno.

Numero Uno agenija se ne može smatrati odgovornom za eventualne klimatske uvjete, čistoću i temperaturu mora u destinaciji, te sve ostale slične situacije i događaje koji mogu uzrokovati nezadovoljstvo putnika a ne tiču se direktno kvalitete rezerviranog smještaja.

 

OBVEZE Numero Uno agencije

Numero Uno agencija je dužna brinuti se o izvršenim uslugama, kao i o izboru davatelja usluga, pažnjom dobrog gospodarstvenika te skrbiti o pravima i interesima putnika sukladno dobrim običajima u turizmu. Dužna je putniku pružiti sve ugovorene usluge te dati odgovore zbog eventualnog neizvršenja usluga ili dijela usluga.

 

OBVEZE PUTNIKA

Putnik je dužan brinuti se da osobno ispuni uvjete predviđene propisima RH te da se pridržava kućnog reda u smještajnim objektima. 
Putnik sam odgovara za štetu koju prouzroči te ju na licu mjesta snosi vlasniku apartmana.

 

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Putnik osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci putnika potrebni su u procesu realizacije i koriste se za daljnju komunikaciju. 

Osobni podaci putnika čuvat će se u bazi podataka.

Ova internet stranica upotrebljava kolačiće radi analize korištenja internet stranica i unaprjeđenja Vašeg korisničkog iskustva. Kako biste upravljali postavkama kolačića, posjetite postavke kolačića.
Prihvaćam kolačiće